HALU Portal URODA Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

1. Rozwój elektryfikacji wsi
2. Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich – poprawa warunków nauczania – internet, nauka języków obcych, promocja zdrowia – budowa nowych obiektów, remonty istniejących
3. Aktywizacja zawodowa osób z grup w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – młodzieży, osób niepełnosprawnych, kobiet, osób powyżej 50 roku życia, imigrantów, mniejszości etnicznych
4. Promocja przyjaznych dla środowiska produktów i usług – rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki
5. Zmiany strukturalne w rolnictwie zwiększające efektywność ekonomiczną gospodarstw rolnych – wymiana pokoleniowa
6. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych służące wzrostowi wydajności i poprawie wykorzystania czynników produkcyjnych, bezpieczeństwu środowiska oraz dobrostanowi zwierząt – nowe technologie dla gospodarstw
7. Wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i roślinnej
8. Wyrównywanie szans uczniów – zwiększenie dostępu do edukacji
9. Ułatwianie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym
10. Wspieranie rozwoju obszarów rolniczych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
11. Rozwój i wzmocnienie systemu obszarów chronionych, w tym sieci NATURA 2000 – wykonywanie czynnej ochrony przyrody, rozwiązywanie konfliktów przestrzennych
12. Poprawa jakości środowiska wodnego na terenach rekreacyjnych – rozwój obszarów mogących służyć rozwojowi turystyki
13. Podnoszenie jakości środowiska na obszarach wiejskich – zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane ze sobą wpisy

HemoroidyHemoroidy

Hemoroidy (guzki krwawnicze, krwawnice, żylaki odbytu) to sploty rozszerzonych naczyń krwionośnych pod śluzówką dolnej części odbytnicy, w formie łatwo krwawiących guzków, które podczas oddawania stolca mogą wysuwać się przez odbyt. Kiedy

ImplantyImplanty

Są to sztuczne elementy przypominające korzeń brakującego zęba, umieszczone bezpośrednio w kości szczęki. Wykonane są z tytanu, metalu który bezpiecznie łączy się z tkanką kostną. Wszczepiona część ma zazwyczaj kształt