Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Posts Tagged With 'Badania elektrofizjologiczne'

Badania elektrofizjologiczne w neurologii

Badania elektrofizjologiczne w neurologii

Ultrasonografia Dopplera – metoda opierająca się na zjawisku odbicia sygnału od drgającej powierzchni. Uzyskuje się w ten sposób dane o przepływie krwi przez naczynia i można wykazać...