Nota prawna

Autorzy serwisu halu.pl dokładają wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczamy, iż wszystkie artykuły zamieszone na stronie halu.pl służą wyłącznie celom informacyjnym.

Następstwa wykorzystnia informacji zawartych w serwisie halu.pl nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Autorów strony.

Właściciel strony halu.pl ostrzega, że kopiowanie treści strony w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania jego pisemnej zgody będzie uznane za łamanie praw autorskich i prawnie ścigane.

Z poważaniem Administrator serwisu halu.pl

Dodaj komentarz