Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Depresja – chorobą XXI wieku Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Hemoroidy Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia Schizofrenia

Wydobycie srebra

Wydobycie srebra

Srebro występuje w przyrodzie w postaci rodzimej lub razem z siarką, arsenem, antymonem i chlorem, a także w rudach, takich jak argentyt, chlorargyryt i pirargyryt. Obecnie prawie całkowicie zaprzestano wydobywania srebra z rudy srebronośnej, ponieważ było to zbyt kosztowne w stosunku do wartości kruszcu. Dzięki znacznemu postępowi techniki wydobywania i oczyszczania metali takich jak miedź, cynk i ołów, stało się możliwe pozyskiwanie srebra jako produktu ubocznego, bez dodatkowych kosztów. W tym momencie jest to ok. 75% całego światowego wydobycia. Od kilkunastu lat...

Skracanie czasu na sen

Skracanie czasu na sen

Skrócenie snu bez utraty wydajności to istotna sprawa dla ludzi w wielu zawodach. Już teraz wielu żołnierzy korzysta z legalnych i dostępnych środków czasowo znoszących senność. Specjalna wojskowa agencja badań naukowych w ostatnich latach zaczęła szukać nowych rozwiązań pozwalających zapanować nad snem. Duże nadzieje wiąże się z kwasami omega 3, które pozwalają lepiej radzić sobie z niedoborami snu. Prowadzone są także prace nad elektryczną i magnetyczną stymulacją mózgu. Podobno aplikowane w odpowiedniej formie i natężeniu dają poczucie odprężenia. Bada...

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

Fundusze europejskie skierowane bezpośrednio na wieś

1. Rozwój elektryfikacji wsi 2. Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich – poprawa warunków nauczania – internet, nauka języków obcych, promocja zdrowia – budowa nowych obiektów, remonty istniejących 3. Aktywizacja zawodowa osób z grup w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – młodzieży, osób niepełnosprawnych, kobiet, osób powyżej 50 roku życia, imigrantów, mniejszości etnicznych 4. Promocja przyjaznych dla środowiska produktów i usług – rozwój rolnictwa ekologicznego i turystyki 5. Zmiany strukturalne w rolnictwie zwiększające...